ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ในหลวงมีพระราชดำรัสต่อผู้พิพากษาศาลยุติธรรมให้วางตัวเป็นกลาง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสต่อผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม ต้องมีความเป็นกลางทั้งในศาลและนอกศาล เพื่อประเทศชาติมีความสงบ


     เวลา 17.24 น.(20มิ.ย.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่     ในโอกาสนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย     ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีนำ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่     ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ว่าการปฏิญาณตนผู้พิพากษา เป็นปฏิญาณที่สำคัญมาก เพราะว่าการที่ท่านได้เปล่งวาจา ทำหน้าที่ผู้พิพากษา ศาลยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ ถ้าท่านปฏิบัติดี ก็ทำให้ประเทศชาติมีความสงบได้ คนก็ต้องมีความขัดแย้งกัน ท่านต้องเป็นกลาง ในทุกกรณี ทั้งเวลาท่านอยู่ในโรงศาลและนอกโรงศาล ก็ขอให้ท่านได้พิพากษา คำปฏิญาณที่ท่านได้เปล่งด้วยความเข้มแข็ง ที่พิพากษาเอาไว้ทุกเมื่อ และถือว่าเป็นหน้าที่ในชีวิต ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความเข้มแข็ง และด้วยความดีของท่าน จะเป็นความสงบของประเทศชาติ ก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ตามที่ท่านได้กล่าวและสามารถที่จะปฏิบัติตาม ขอให้ท่านมีความสงบมีความสุขในการงานด้วยความปกติสุขของประเทศชาติ


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: