ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ในหลวงเสด็จฯพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 6 เป็นการส่วนพระองค์

     วันนี้เวลา 12.01 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

     เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ ศาลาลงสรงฝ่ายหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งสมุทพิมาน ที่มีศาลาลงสรงน้ำทะเล และมีเฉลียงสำหรับประทับรับลมทะเล เพื่อทรงทอดพระเนตรชายหาด และเป็นการเปลี่ยนพระราชอิริยาบถด้วย

     จากนั้นเมื่อได้เวลาพอสมควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา 14.01 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: