ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ในหลวงให้คณะ ตลก.ศาลปค.เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ ประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 
 
เมื่อเวลา 16.54 น. วันที่ 12 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ น.ส.ศิรินรัตน์ รัตนพันธ์ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 
ในโอกาสนี้ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
 
 
ภาพ ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: