ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบวงสรวงศาลพระชัยมงคล วังไกลกังวล


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบวงสรวงศาลพระชัยมงคล วังไกลกังวล

ข่าววันนี้ เมื่อวานนี้ (6 ก.ค.2557) เวลา 10.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ บริเวณศาลพระชัยมงคล วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงบวงสรวงพระชัยมงคล เป็นการส่วนพระองค์

        เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ พระตำหนักปลุกกเสม สวนไกลกังวล เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2471

        คืนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุบินว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งมี 4 แขน มากราบบังคมทูลว่า ตนเองเป็นเจ้าที่ ชื่อว่า "ทับทิม" ขอปวารณาว่าจะคุ้มครองให้ทั้งสองพระองค์มีความปลอดภัยระหว่างประทับ ณ สวนไกลกังวล วันรุ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบรูปเคารพที่ "ศาลเจ้าแม่ทับทิม" หรือ "ศาลพระชัยมงคล" ตามนัยแห่งพระสุบิน ซึ่งรูปเคารพมีลักษณะตามคติโบราณ เป็น "พระภูม" หรือ "ภูเทวี" เทพีแห่งปฐพี มี 4 กร พระหัตถ์ถือ ดอกบัวหลวง อัญมณี เมล็ดพันธุ์พืชผัก และว่านยา ประทับบนช้าง 4 ช้าง ด้านขวาปรากฎรูปงู สัญลักษณ์แทนปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านซ้ายเป็นรูปเต่าบก ตามพระนามเรียกเล่นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี คือ ท่านหญิงเต่านา แกะสลักรูปด้วยหินอ่อน ที่ฐานจารึกคาถาบาลี เขียนด้วยอักษรเขมร

        ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลพระชัยมงคล วังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง ธูป บูชาพระชัยมงคลที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง และทรงพระสุหร่ายตุ๊กตา ช้าง ม้า ละครรำชาย-หญิง ตุ่มทอง ตุ่มเงิน และผ้าสีชมพู ถวายพระชัยมงคล แล้วเสด็จเข้า "ศาลาจุกสาคร" ซึ่งเป็นที่ประทับ ณ มณฑลพิธี

        จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โหรพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง และนำผ้าสีชมพูไปผูกที่ศาลฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรีของคณะ พ.เทพประสิทธิ์ และละครลิงของคณะประกิต ศิษย์พระกาฬ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล เมื่อเวลา 11.45 น.
ที่มา...สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: