ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เผยหนังสือ ในหลวงพระราชทาน 200 ล้าน ให้ คุณศรีรัศมิ์ สุวะดี


เปิดหนังสือ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน 200 ล้านบาท ให้ คุณศรีรัศมิ์ สุวะดี ใช้ดำรงชีพและดูแลครอบครัว หลังกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

14 ธันวาคม 2557 ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบหนังสือจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ 48/73 ส่งถึงประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 ใจความระบุว่า

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต และสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระราชทานเงินจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อพระราชทานให้ใช้ในการดำรงชีพและดูแลครอบครัวต่อไป นั้นอนุญาต"


ทั้งนี้ หนังสือฉบับดังกล่าวมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Thailand Focus News


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: