ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติฯ


 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”

     วันที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 07.00น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ ท่าราชวรดิฐ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา 2516 ซึ่งมีนายเจน วองอิสริยะกุล เป็นประธานจัดงานฯ
 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติฯ     ความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนิสิตเก่าจุฬาฯ 2516 มีความประสงค์ที่จะแสดงออก

     ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงมีคุณูปการต่อนิสิตเก่าจุฬาฯ 2516 นับตั้งแต่ปีแรกที่ทรงเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น นิสิตเก่าจุฬาฯ 2516 ล้วนตระหนักแน่ แก่ใจว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการต่อชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการสาธารณสุข จึงได้ร่วมใจกัน จัดงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้ขึ้น และชักชวนประชาชนทุกภาคส่วนให้มาร่วมกิจกรรมนี้โดยทั่วกัน เพราะนอกจากจะมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี แล้ว ยังประโยชน์ทางอ้อมแก่ผู้มาร่วมงานทุกคนทำให้มีโอกาสออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดด้วยการเดิน และยังสามารถชมทัศนียภาพรอบพระบรมมหาราชวังในยามเช้าซึ่งไม่ค่อยได้ชมในวันธรรมดาทั่วๆไป 
 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติฯ     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 30 ราย และทรงพระดำเนินนำขบวนนิสิตเก่าจุฬาฯ 2516 ร่วมกับนิสิตเก่าจุฬาฯ จากทุกคณะ และรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ล้วนสวมเสื้อสีม่วงปักลายไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ เดินไปตามเส้น ทางบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: