ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สมเด็จพระบรมฯ พระราชทานน้ำดื่ม 400 โหล

ข่าววันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโทภักดี แสงชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์ ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญน้ำดื่มพระราชทานให้กับโครงการปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง "น้ำพระทัย Bike for Mom พระราชทานดับภัยแล้ง" จำนวน 2 แสนขวด โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. เป็นผู้รับมอบที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

     จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12ส้งหาคม Bike for mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดงาน ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการจัดการด้านจราจร การประชาสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีความพร้อมและคืบหน้าไปมาก


     พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรึได้มอบเสื้อโปโลพระราชทาน Bike for mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนของที่ปรึกษาและกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผู้แทนราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร เป็นต้น

    


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: