ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ฟ้าหญิง ให้ผู้แทนพระองค์ มอบของขวัญพระราชทานแก่นายกฯ

ข่าววันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบของขวัญพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 แก่นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า

 

 

 

 

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: