ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ วิระชัย ชัยวัฒน์ พ้นตำรวจราชองครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.


พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ วิระชัย ชัยวัฒน์ พ้นตำรวจราชองครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.


   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในประองค์ ปฏิบัติราชการราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหนังสือหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ พว.005.1/493 ลงวันที่ 25 ม.ค. ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ ใจความว่า ด้วยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ 2 นาย ดังนี้


พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม เป็นต้นไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: